Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) společnosti HIGHTEC-OIL s.r.o., se sídlem Wainerovo náměstí 119/4, IČO 19067089 zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. 132883 C, vedeném u Krajského soudu v Brně, e -mail office@hightec-oil.com, telefonní číslo +420775363591, („My” nebo „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách www.hightec-oil.cz

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde www.hightec-oil.cz

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní E-shopu“).

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

 

         1. NĚKTERÉ DEFINICE

 

Před vyvěšením podmínek na váš e-shop si je přizpůsobte podle svých potřeb, protože tyto podmínky jsou pouze vzorové a univerzální.

Pozor na specifická ustanovení a výjimky pro pro určité typy zboží a služeb (zejména poskytování digitálního obsahu). Některé zboží či služby jsou předmětem speciální právní úpravy, která na jejich prodej klade další požadavky. Tato specifika nejsou v našem vzoru zohledněna.

Také pozor na některé povinné informace např. v případě, že požadujete zálohu, upravujete ceny dle profilování, jste online tržištěm apod. Neuvedením některých informací byste se mohli dopustit nekalé obchodní praktiky.

Tyto vzorové VOP jsou hlavně pro e-shopy, které prodávají zboží primárně spotřebitelům. Pokud prodáváte hlavně podnikatelům, můžete po konzultaci se svým právním zástupcem spoustu ustanovení upravit ve svůj prospěch (například práva z vad, odstoupení apod.).

Pokud jste OSVČ, uveďte relevantní údaje, tedy jméno a příjmení, sídlo, IČO. E-mail a telefonní číslo vložte s ohledem na legislativní požadavky vždy.

 

         2. OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ

 

 

         3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 

 

         4. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

 

         5. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

 

Pokud budete po zákazníkovi chtít zálohu, musíte tuto informaci doplnit. Tedy to, za jakých podmínek a v jaké výši bude požadována.

V případě, že budete prodávat zboží ve vratných zálohovaných obalech, opět o tom máte povinnost spotřebitele informovat. A to lze i prostřednictvím těchto podmínek.

 

   1. Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do 3 dnů.
   2. Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu Shoptet Pay přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: https://www.shoptetpay.com/cs/vseobecne-obchodni-podminky-shoptet-pay/ V případě platby kartou online je Celková cena splatná do 3 dnů.
   3. Dobírkou. V takovém případě dojde k platbě při doručení Zboží oproti předání Zboží. V případě platby dobírkou je Celková cena splatná při převzetí Zboží.
   4. Hotově při osobním odběru. Hotově lze hradit Zboží v případě převzetí v Naší provozovně. V případě platby hotově při osobním odběru je Celková cena splatná při převzetí Zboží.

 

         6. DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

 

   1. Osobní odběr na výdejním místě Vinohradská 1305/82a, 61800 Brno
   2. Osobní odběr na výdejních místech společnosti Zásilkovna, Uloženka;
   3. Doručení prostřednictvím dopravních společností Česká pošta, PPL CZ, DHL

 

         7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

   1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
   2. je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž souhlasíme;
   3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;
   4. je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá;
   5. množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
   6. je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat; a
   7. odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Vám byly poskytnuty před uzavřením smlouvy.
   1. na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží; nebo
   2. na odstranění vady opravou Zboží,

ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro vás.

jestliže:

 1. odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy;
 2. se vada projeví opakovaně,
 3. je vada podstatným porušením Smlouvy; nebo
 4. je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás.

 

         8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

   1. Osobní odběr na výdejním místě Vinohradská 1305/82a, 61800 Brno
   2. Osobní odběr na výdejních místech společnosti Zásilkovna, Uloženka;
   3. Doručení prostřednictvím dopravních společností Česká pošta, PPL CZ, DHL“

Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně                            nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako            podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

 

         9. ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI

 

 

         1o. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 

 

Tyto Podmínky nabývají účinnosti 18.4.2023

 

 

 Máte dotazy? Kontaktujte nás:

+420 731 472 764 | office@hightec-oil.cz